Skip to main content
AjankohtaistaLämpöpumppulaitos

Runosmäki ottaa lämmön ilmalämpötekniikalla

By 13.11.201916 kesäkuun, 2020No Comments

Runosmäen Lämpö Oy on kääntänyt kaikki kivet, jotta alueen asukkaille voidaan tarjota kohtuuhintaista ja ympäristöystävällistä lämmitysenergiaa. Lämpölaitoshankkeen useat eri tonttivaihtoehdot ja ratkaisumallit on tähän mennessä jäädytetty kaupungin päätöksillä. Ratkaisuksi on löytynyt uutta energiatekniikkaa hyödyntävä lämpöpumppulaitos.

Turun kaupunki on sitkeästi halunnut pitää Runosmäen alueen Turku Energian kaukolämpöasiakkaana. Ongelmana on kaukolämmön kallis hinta. Viimeisin kaukolämpösopimus Turku Energian kanssa vuoden vaihteessa nosti hintaa noin viidenneksellä. Aiemmin energiaa saatiin alle listahinnan, mutta enää sopimuksessa ei huomioida, että Runosmäen Lämpö Oy:llä on alueella oma kymmenen kilometrin mittainen kaukolämpöputkisto, jota se pitää yllä ja vastaa myös sen lämpöhävikistä.

Turun Sanomat (9.10.19) määritteli tilanteen jo lämpösodaksi. Ehkä ei sentään ole kyse sodasta, mutta varmasti sitkeydestä. Runosmäen Lämmön tavoite on ollut rakentaa oma lämpövoimala vanhan tilalle ja pitää alue energiaomavaraisena. Tarvittaessa tuotettu energia voisi olla myös seudullinen varavoimala. Uusi lämpövoimala korvaisi joka tapauksessa vanhan raskaalla polttoöljyllä toimivan varavoimalan.

Yhtiö on laskenut, että edullisemman energian tuottaminen itse on hyvin mahdollista. Kysymys on asumiskustannusten kannalta suuri.

Uudeksi vaihtoehdoksi on löytynyt kolmen megawatin lämpöpumppulaitos, joka tuottaa energian ilmalämmöstä. Se rakennettaisiin Stoltinkadulle, josta vanha raskasta polttoöljyä käyttävä lämpölaitos säiliöineen ja piippuineen purettaisiin pois. Järjestelmän rakentaja on suomalainen Calefa Oy ja hinta viisi miljoonaa euroa. Laitoksen kahdeksan rinnakkaista lämpöpumppua riittävät kattamaan noin 70 prosenttia alueen lämpötarpeesta, kylmällä ilmalla käytettäisiin varavoimaa, joksi on valittu kaasu. Lämpöpumppulaitos säästää vuodessa noin kolme miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeeseen tarvitaan rakennuslupa sekä vanhan laitoksen purkamiseen että uuden rakentamiseen. Rakennuslupahakemus jätetään loka-marraskuussa. Uusi laitos voisi olla käytössä Runosmäen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Petri Pyykkösen arvion mukaan jo vuoden päästä.

Pyykkönen katsoo, että uusi ilmalämpötekniikka on käytännössä jo ajanut hakelämpövaihtoehdon ohi. Lämpöpumppulaitosta vastaavalla tekniikalla hyödynnetään esimerkiksi Mäntsälässä datakeskuksen hukkalämpöä. Teknologia on jo vanhaa, kyse on siitä, miten sitä hyödynnetään.

Runosmäkeen on mietitty todella erilaisia lämpöratkaisuja maalämmöstä, ilmalämmöstä ja niiden yhdistelmistä alkaen.

– Uudelle lämpövoimalalle kysyttiin tonttia myös Raision puolelta, koska etäisyys Runosmäestä ei ole sinne pitkä. Tontti olisi myös järjestynyt aivan Raision rajalta, Pyykkönen kertoo. Ratkaisuna on kuitenkin päädytty uuden tekniikan ilmalämpöjärjestelmään.

Teksti ja kuva: Sini Silvàn

Uuden laitoksen edut

 • Energianhinta laskee
 • Lämmityskulujen alentaminen huojentaisi yhtiövastikkeita ja asumiskuluja
 • Ilmalämpöpumpuilla energiaa runsaat 21 GWh vuodessa
 • Omavarainen energiantuotanto ja oma lämpöverkosto säilyy.
 • Oma laitos merkitsee riippumattomuutta ja energianhinnan ennustettavuutta.
 • Mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin ja lämpöhävikin vähenemiseen.
 • Laitoksen pitkä tekninen käyttöikä tarkoittaa merkittävää taloudellista etua, kun laitos on velaton.
 • Vanhan öljyvoimalan tilalle saadaan ympäristöön sopiva rakennuskokonaisuus.
 • Alueelle saadaan erittäin ympäristöystävällinen energiantuotantomalli.
 • Laitos tarjoaa kehittämisen mahdollisuuksia, ilmalämpöpumppujen tehokkuuden lisäämistä, verkoston optimointia ja kaksisuuntaista kaukolämpöä.
 • Ratkaisu antaa yhä mahdollisuuden yhtiökohtaiseen energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Yhteisöllisyys vahvistuu, työpaikat säilyvät, Runosmäen Lämpö voi jatkaa kokonaisvaltaisena toimijana asumisen tukena, palvelut parantuvat ja liiketoiminta vahvistuu.
 • Alueelle saadaan positiivista mainetta, lisää muuttohalukkuutta ja asuntojen arvot nousevat.
Ota yhteyttä!

Ethän tee vikailmoitusta tähän osioon.