Skip to main content

Jätehuolto

Kaikissa taloyhtiöissämme lajitellaan jätteet Lounais-Suomen Jätehuollon ohjeiden mukaan. Tarkista jätteiden lajitteluohje ja laita jätteet omiin astioihinsa, niin lajittelu toimii hyvin.

Jätehuolto taloyhtiöissämme

Jäteaitaukset ja jäteastioiden ympäristö on helppo pitää siistinä, kun asukkaat huomioivat seuraavat asiat:

 • Jätteet lajitellaan omiin astioihinsa lajitteluohjeen mukaan (katso lajitteluohje täältä)
 • Taloyhtiön jäteastiaan saa laittaa vain talouksien sekajätteitä
 • Suurten roskien, kodinkoneiden tai huonekalujen paikka ei ole jätekatoksessa. Niistä aiheutuu yhtiölle ja sitä kautta asukkaille lisämaksuja
 • Ongelmajätteitä, kuten paristot, akut, lääkkeet, energialamput tai loisteputket, ei saa laittaa jäteastioihin, vaan ne toimitetaan niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
 • Ongelmajätteet voi toimittaa myös Yrjö-ongelmajäteautoon erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
Tarkemmat kierrätysohjeet (LSJH)Ota yhteyttä

Lounais-Suomen Jätehuollon taloyhtiössä keräämät jätteet

Jos huoneistoja on 10 tai enemmän taloyhtiössä kerätään seuraavat jätteet:

 • Polttokelpoinen jäte
 • Metalli
 • Biojäte*
 • Lasipakkaukset

Jos huoneistoja on 20 tai enemmän:

 • Polttokelpoinen jäte
 • Metalli
 • Biojäte*
 • Lasipakkaukset
 • Muovipakkaukset
 • Kartonkipakkaukset

Näiden jätelajien lisäksi kiinteistöiltä kerätään paperia, kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät.

* Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä.

Ota yhteyttä!

Ethän tee vikailmoitusta tähän osioon.