Skip to main content

Missä nyt mennään:

Runosmäen Lämpö Oy (RL) on solminut Calefa Oy:n kanssa sopimuksen nimellisteholtaan 3 MW:n ilma/vesi-lämpöpumppulaitoksen toteuttamisesta Runosmäkeen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,5 M€ sisältäen vanhan lämpölaitoksen purkamisen ja uuden rakentamisen.

Historiaa ja meneillään olevaa toimintaa:

Erityisesti viime aikoina on Runosmäessä keskusteltu suorastaan intohimoisesti rakennusten lämmitykseen liittyvistä ratkaisuista. Syytä onkin, sillä tähän kustannuserään vaikuttaminen on avain merkittäviin säästöihin.

Runosmäkeläiseen keskusteluun ovat osallistuneet monet tahot. Turku Energia Oy (TE) on useaan kertaan pyrkinyt vaikuttamaan Runosmäen asukkaisiin postiluukkuun pudotetuilla tiedotteillaan ja esittäytymällä yhtiökokouksissa. Yksittäiset osakasyhtiöt ovat käyttäneen varojaan juristien lausuntoihin. Somessa on keskusteltu värikkäästi, joskaan ei kovin asiantuntevasti lämmitysasioista ja lehdistökin on osallistunut keitoksen hämmentämiseen.

Verrattuna niihin kustannuksiin, joita monet yhtiöt ovat käyttäneet esimerkiksi julkisivu- tai putkistokorjauksiin, on nyt tarvittava panostus melko pieni. Investoinnille on olemassa selvä, lyhyehkö takaisinmaksuaika toisin kuin talojen ylläpidossa usein.

Runosmäen Lämpö Oy on pyrkinyt tuomaan esille omaa sanomaansa sekä yhtiökokouksissa, että alueen muissakin tiedotuskanavissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että olemme menestyneet huonosti pyrkimyksissämme, koska varsinkin yksittäisiä asukkaita kohdattaessa tiedon puute usein nousee esiin. Parantaaksemme tiedotusta on RL julkaisemassa juuri nyt alueella asuntokohtaisen tiedotteen.

Rakentamispäätös:

Turun kaupunki on antanut lämpölaitoshankkeelle rakennusluvan joulukuussa 2020. RL on solminut sen jälkeen sopimuksen, jonka mukaan Calefa Oy toimittaa Runosmäkeen ilma-/vesi-lämpöpumppulaitoksen, joka leikkaa meille kalliin kaukolämmön käyttöä jopa 70 % nykykyisestä.

Laskelmiemme mukaan pystymme alentamaan lämmön hintaa rahoituskulut huomioiden jo alusta alkaen niin, että asukkaiden vastikkeisiin syntyy jopa alennusvaraa rahoituskuluista huolimatta. Investoinnin takaisinmaksuajan lasketaan olevan selvästi alle 10 vuotta.

Aluelämpöverkkoon kytkettyjen lämpöpumppujen käyttämän sähkön verokohtelu on alenemassa veroluokkaan II, mikä jo pelkästään tarkoittaa lämmön tuotantokustannusten alenemista sähkön osalta n. 27 €/MWh (alv 24 %). Tämä on merkittävä alennus, joka koskee vain isoja lämpöpumppulaitoksia, jotka on kytketty kauko- tai aluelämpöverkkoon.

Taloyhtiöiden vaihtoehdot:

Tämän hankkeen alusta asti Runosmäessä on ollut tarjolla kaksi vaihtoehtoa koskien liittymistä uuteen lämmityssysteemiin. Ensimmäisessä vaihtoehdossa eli ns. SVOP-mallissa taloyhtiö sijoittaa lämpölaitosinvestointiin rahaa yhtiön koosta riippuen 38 354 eurosta 269 485 euroon. Jokainen taloyhtiö hankkii rahoituksen itsenäisesti. Tiedossa on, että yksittäiset taloyhtiöt saavat pankista lainansa aika paljon halvemmalla kuin lämpöyhtiö. Ratkaisevasti suurempi etu muodostuu kuitenkin siitä, että lämpöyhtiön ei tarvitse lisätä SVOP-yhtiöille myymäänsä lämmön hintaan arvonlisäveroa pääomakustannusten osalta. SVOP-malli on vain yksi vaihtoehto, joskin parhaiten palkitseva. Niille, jotka eivät halua sijoittaa varojaan tähän hankkeeseen, lämpöyhtiö järjestää rahoituksen ja perii korko- ja lyhennyskulut takaisin pitkällä aikavälillä lämpöenergian hinnassa. Silloinkin lämmön hinta alittaa selvästi nykyisen hintatason jo laina-aikana, joten painetta vastikkeiden nostamiseen ei tätä kautta synny.

Toimijoiden motiiveista:

Olen toiminut yli 10 vuotta RL:n hallituksen jäsenenä. Koko ajan on yhtenä teemana ollut siirtyminen itse hallittuun lämmön tuotantoon, jossa kaikki päätöksenteko säilyy omissa käsissä. Kovin takkuista on eteneminen ollut, koska on vaikuttanut siltä, että Turun hallinto pistää kaikki keinonsa peliin, jotta RL ei pystyisi irtautumaan TE:n otteesta.

Viime kuukausina tilanne on muuttunut. RL on saanut vihdoin lainvoimaisen rakennusluvan ja lämpölaitoksen kokonaisvaltaista toimittamista koskeva sopimus on solmittu. Nyt edetään vauhdilla ja vuoden 2022 syksyllä uusi laitos pukkaa verkkoon halvempaa lämpöä kaikille, jotka edes jollakin tavalla ovat sitoutuneet tähän hankkeeseen. Meillä on perustellut syyt uskoa, että epäilijätkin liittyvät pysyviksi asiakkaiksi, kunhan uuden laitoksemme hintakilpailukyky konkretisoituu.

Kuljemme nyt Runosmäessä jopa globaalin energiantuotannon eturintamassa. Perinteiset lämmöntuottajat tuskailevat polttoon perustuvien lämmitystekniikkojensa kanssa, kun huomio kohdistuu yhä enemmän ympäristökysymyksiin. Tässä yhteydessä ”haitallisten” polttoaineiden käyttö muuttuu entistä kalliimmaksi ja heijastuu välttämättä lämpöenergian myyntihintaan.
Kutsu yhteiseen pöytään:

Hyvässä vauhdissa olevaan lämpölaitoshankkeeseemme kohdistuu hämmästyttävä määrä epäluuloja ja vastustusta. Olemme kuitenkin vaikuttamassa asumisen kustannuksiin innovatiivisella lämmitysratkaisulla ja hankkeella on iso rooli tavoiteltaessa taloyhtiöiden kustannussäästöjä tai vielä konkreettisemmin, yksittäisten asukkaiden vastikesäästöjä. Olen itse voimakkaasti sitoutunut ajamaan RL:n ilmalämpöpumppuhanketta, koska katson, että minut on reilut 10 vuotta sitten valittu lämpöyhtiön hallitukseen valvomaan omistajien eli osakasyhtiöiden etua.

Ymmärtääkseni yksittäisissä taloyhtiöissä hallitukset ja isännöitsijät työskentelevät saman, mutta rajatummin oman yhtiönsä päämäärän puolesta. Siksi nyt julkisuudessa näkyvä ristiriita on minulle vaikeasti ymmärrettävä ilmiö, koska meillä tietenkin pitäisi olla yhteinen tavoite. Toivon, että voisimme yhteistyöllä häivyttää näkemyseroja, jotka luullakseni ovat syntyneet puutteellisesta informaatiosta suuntaan, jos toiseenkin. Edellä kuvattua taustaa vasten ymmärrän, että vaikea ja monimutkainen asia on synnyttänyt epäluuloja. Ei anneta niille ylivaltaa.

RL:n hanketta ovat voimallisesti pyrkineet kampittamaan TE kilpailijan roolissa ja yllättäen myös eräät osakasyhtiömmekin. RL kyllä haluaisi keskustella lämpöratkaisuista Runosmäessä, mutta erityisesti näin Korona-aikana mm. erilaisien tiedotustilaisuuksien järjestäminen on lähes mahdotonta. Kannattaakohan edes epäilevien yhtiöiden juuri nyt tehdä kovin pitkäaikaisia tai kalliita ratkaisuja ennen, kuin nähdään, pystyykö RL lunastamaan lupauksensa. Tuloksia saadaan jo syksyllä 2022 ja enemmän vuonna 2023.

Lopuksi:

Edellä käsitellyt ja muut asiaan liittyvät seikat ovat monimutkaisia. Kokemusperäistä tietoa Runosmäen uutta lämpölaitosta koskien tai muutenkaan ei ole paljon tarjolla, koska kuljemme kehityksen kärjessä. Tämä tilanne ilmeisesti ruokkii hankkeeseen liittyviä epäilyjä, ja myötävirtaan on ajautunut jopa paikallinen sanomalehti negatiivissävyisine artikkeleineen.

Älkää huoliko. Ymmärrän kyllä hankkeemme vastustajia ja totuutta etsiviä journalisteja. Kun konkreettinen tai edes sumea tieto on vaikeasti saatavilla, avautuu tilaa disinformaatiolle. Puheena oleva lämpölaitoshanke on tärkeä, kiinnostava ja tunteita nostattava. Näin innokkaasti touhutessa ja paljua kaadettaessa on kuitenkin syytä varoa, ettei sentään lapsi mene pesuveden mukana.

 

Timo Salonen
Runosmäen Lämmön hallituksen jäsen

Ota yhteyttä!

Ethän tee vikailmoitusta tähän osioon.