Skip to main content
Ajankohtaista

Tiedote kaukolämpölinjan vuodosta 10.1.2021

Runosmäen Lämpö Oy:n kaukolämpölinjassa havaittiin vuoto 10.1.2021 kello 11:40. Välittömästi aloitetuista korjaustoimista huolimatta lämmönjakelu keskeytyi osaan kotitalouksista tapahtuman vuoksi. Vika saatiin korjattua, ja lämmönjakelu on palautunut alueella normaaliksi. Vuodon aiheutti ulkopuolinen kosteus ja putken liike lämmönvaihtelujen aikana.

Vika paikallistettiin Piiparinpolku 7 liittymässä sijaitsevaan kaukolämpökaivoon, minkä jälkeen paikalle tilattiin kaivuu- ja kaukolämpötöihin erikoistunut korjausliike. Runkolinja suljettiin, ja kaivot tyhjennettiin kaukolämpövedestä.

Korjaustyön valmistuttua verkosto täytettiin uudelleen. Verkoston täyttö tulee suorittaa hitaasti, jotta vältytään äkkinäisiltä lämpölaajenemisilta. Verkoston liian nopeasta täyttämisestä johtuvat lämpölaajenemiset olisivat voineet aiheuttaa uusia vaurioita sekä mahdollisesti vuotoja.

 

Mistä on kyse?

Runosmäen kaukolämpölinjasto on noin 5,5 kilometrin pituinen putkiverkko. Verkostossa on 58 kaukolämpötarkastuskaivoja. 10.1.2021 havaittu vuoto tapahtui tarkastus-/liittymäkaivossa numero 17.

Verkostoa on alettu korjata suunnitelmallisesti jo 1980-luvun alussa, sillä verkosto on alun perin rakennettu 10 Bar osilla. Putkilinja on pääsääntöisesti rakennettu 1970 – 1990 -luvuilla käytetystä alkuperäisestä Fiskars-elementistä.

Rakennustavan mukaisesti kaukolämpölinjasto kulkee elementtikanavassa. Linjastossa on kiintopisteitä ja paljetasaimia, jotka ehkäisevät linjastossa tapahtuvaa lämpölaajenemista. Useimmiten linjaston vuoto- ja korjauskohdat sijaitsevat juuri kiintopisteiden ja paljetasaimien kohdalla.

Putkilinjaa on uusittu sen historian aikana noin 1,5 kilometrin matkalta. Lisäksi on rakennettu 430 metrin pituinen verkoston yhdysputki. Kaikki verkoston osat on uusittu 16 Bar paineluokkaan. Suunnitelmallinen verkoston huolto- ja uusimistyö jatkuu edelleen, ja tulee sisältämään verkoston optimointi- ja laajennustöitä.

Ota yhteyttä!

Ethän tee vikailmoitusta tähän osioon.